top of page

Política de privacitat

Amb la finalitat de facilitar un desenvolupament ràpid i eficaç de la relació entre ASOC EXPEDICIO JUVENIL CAVANILLES i els usuaris, garantim mitjançant aquest avís la privacitat de la informació que aquells ens faciliten, d'acord amb les exigències legals. Les dades personals que ens faciliten els usuaris a través dels corresponents formularis electrònics seran usats exclusivament per a poder informar del nostre projecte social i cultural.

ASOC EXPEDICIO JUVENIL CAVANILLES garanteix la confidencialitat de les dades de caràcter personal facilitades pels usuaris i el seu tractament automatitzat d'acord amb la legislació vigent sobre protecció de dades de caràcter personal (Llei orgànica 15/99, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament d'aquella).

ASOC EXPEDICIO JUVENIL CAVANILLES té implantats sistemes de seguretat per a impedir accessos a persones no autoritzades. Els usuaris seran els que responguen sobre qualsevol veracitat de les dades prestades a ASOC EXPEDICIO JUVENIL CAVANILLES i serà ASOC EXPEDICIO JUVENIL CAVANILLES la que es reserve el dret d'excloure dels serveis prestats a tot usuari que ens haja facilitat dades falses. Malgrat això, l'usuari ha de tindre present que les mesures de seguretat en Internet no són completament segures. Les dades personals recollides seran objecte de tractament automatitzat.

ASOC EXPEDICIO JUVENIL CAVANILLES podrà modificar aquestes mesures de seguretat i confidencialitat per a adaptar-les a les novetats legislatives i jurisprudencials. Els usuaris podran exercitar els drets d'accés, cancel·lació, rectificació i oposició al tractament de les seues dades mitjançant comunicació dirigida a ASOC EXPEDICIO JUVENIL CAVANILLES Avinguda del Pont, 14, ALBALAT DE LA RIBERA, 46687, VALÈNCIA, ESPANYA, en els termes especificats per la normativa vigent. ASOC EXPEDICIO JUVENIL CAVANILLES no cedirà les dades personals dels usuaris que es recullen a través del Website a tercers sense el consentiment exprés de l'usuari.

L'usuari consent en què s'utilitzarà la informació de les seues dades personals quan així siga requerit per les Autoritats administratives competents o per mandat judicial.

bottom of page