top of page

Avís legal

En compliment amb el deure d'informació recollit en article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, s'informa que aquest lloc web, www.expediciocavanilles.com, es troba sota la titularitat de ASOC EXPEDICIO JUVENIL CAVANILLES (d'ara en avant “Website”) amb NIF G67733089, número d'inscripció CV-03-062761-V i amb domicili fiscal en Avinguda del Pont, 14, ALBALAT DE LA RIBERA, 46687, VALÈNCIA.

A través d'aquest AVÍS LEGAL es pretén regular l'accés i ús, i en general, la relació entre aquest portal (d'ara en avant “Website”) accessible en l'adreça d'Internet www.expediciocavanilles.com, i els usuaris del Website (d'ara en avant, referits indistintament com el “usuari” o els “usuaris”).

Tot l'accés a aquest Website suposa l'acceptació expressa del present avís legal, el qual podrà ser modificat per ASOC EXPEDICIO JUVENIL CAVANILLES en qualsevol moment i sense previ avís. Sense perjudici de l'anterior, qualsevol canvi substancial de les condicions que ací es recullen o, en particular, de la política de privacitat serà sotmés al consentiment previ dels usuaris.

1. CONDICIONS GENERALS D'ÚS

Aquest avís legal regula l'ús i accés al Website, la finalitat del qual és informar gratuïtament l'usuari que navegue per aquesta web del projecte social i cultural Expedició Cavanilles organitzat i realitzat per ASOC EXPEDICIO JUVENIL CAVANILLES.

ASOC EXPEDICIO JUVENIL CAVANILLES prendrà totes les mesures necessàries que estiguen al seu abast per a impedir tot tipus de conducta que puga ser contrària a la legislació espanyola, a la moral o a la seua imatge i interessos, i cooperarà en la mesura de les seues possibilitats amb les autoritats que corresponga en la identificació de la persona o persones que pogueren ser responsables en l'incompliment d'aquest avís legal. En conseqüència i entre altres accions, ASOC EXPEDICIO JUVENIL CAVANILLES es reserva el dret de prohibir l'accés al Website a qualsevol usuari que infringisca el que es disposa en el present avís legal o que realitze qualsevol altra conducta que puga afectar la imatge i reputació de ASOC EXPEDICIO JUVENIL CAVANILLES, la dels seus serveis, o la de les empreses o persones que estiguen directament relacionades amb aquesta.

2. RESPONSABILITATS D’ ASOC EXPEDICIO JUVENIL CAVANILLES

Fora de l'expressament reconegut en aquest avís legal i en la mesura que no deriven d'una actuació dolosa o culposa d'aquella, no es fa responsable dels danys informàtics que puguen ser ocasionats a l’usuari per qualsevol altra mena de mal que pogueren ser-li ocasionat a conseqüència de l'ús del Website.

ASOC EXPEDICIO JUVENIL CAVANILLES no es fa responsable per danys ocasionals que puguen efectuar-se per falta de disponibilitat o continuïtat del Website, així com aquells que puguen derivar-se del funcionament, qualitat, licitud i utilitat de la informació i continguts i serveis existents en les pàgines web enllaçades des del Website, els quals es faciliten a efectes merament informatius. A l’acceptar-se aquest avís legal, qualsevol usuari que utilitze els serveis i informacions contingudes en aquest Website, és el responsable sobre la utilització que poguera fer-se d'aquesta. L'usuari està obligat a indemnitzar a ASOC EXPEDICIO JUVENIL CAVANILLES per qualsevol mal o perjudici que poguera ocasionar, de la mala utilització del Website, infringint per això el present avís legal i la normativa vigent.

3. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

 

L'usuari reconeix que tots els elements del Website, la informació i materials continguts en aquest, les marques, l'estructura, selecció, ordenació i presentació dels seus continguts, i programari utilitzat en relació amb ells, estan protegits per drets de propietat intel·lectual i industrial d’ASOC EXPEDICIO JUVENIL CAVANILLES o de tercers, i que l'accés al Website no li atribueix respecte a aquests drets de propietat industrial i intel·lectual cap altre dret diferent dels específicament atorgats. Llevat que fora autoritzat expressament per ASOC EXPEDICIO JUVENIL CAVANILLES o, en el seu cas, pels tercers titulars dels drets corresponents, l'usuari no podrà reproduir, transformar, modificar, desencadellar, realitzar enginyeria inversa, distribuir, llogar, prestar, posar a disposició, o permetre l'accés al públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública de cap dels elements referits en el paràgraf anterior. L'usuari únicament podrà destinar els materials, elements i informació a la qual accedisca per la navegació i ús del Website a la seua utilització personal, obligant-se a no realitzar ni directa ni indirectament una exploració comercial dels materials, elements i informació obtinguts a través d'aquest.

4. SUBMISSIÓ EXPRESSA

Qualsevol conflicte que es genere entre ASOC EXPEDICIO JUVENIL CAVANILLES i els usuaris de www.expediciocavanilles.com, es resoldrà en els tribunals de València.

bottom of page