top of page

Procés de selecció

Al procés de selecció valorem la motivació dels i les aspirants i l'originalitat de les propostes amb el propòsit de generar un entorn divers en quant a gent i perspectives.

El procés de selecció requerirà l'entrega d'una carta o vídeo de motivació i la realització d'una breu entrevista online.

A més a més, per poder participar és obligatori omplir el formulari d'inscripció disponible a continuació.

Inscripció en el procés de selecció

El procés de selecció s'iniciarà amb l'emplenament del següent formulari d'inscripció.

Calendari

El procés de selecció s’obrirà el divendres 21 d’octubre de 2022

A partir d’aquesta data serà possible omplir el formulari d’inscripció, així com annexar la carta o vídeo de motivació al formulari mateix. 

Aquest formulari estarà disponible fins a les 23:59 hores del dimarts 28 de febrer de 2023

A partir d’aquest moment quedarà tancada la primera fase del procés de selecció i s’iniciarà la segona fase, la realització de les entrevistes online

La publicació del llistat de persones convidades a realitzar l’entrevista online amb data i hora es realitzarà el diumenge 12 de març de 2023

La realització de les entrevistes es realitzarà els caps de setmana del dissabte 25 i diumenge 26 de març de 2023 i del dissabte 1 i diumenge 2 de abril de 2023

La resolució dels 40 joves seleccionats per participar a l’Expedició “Sellent i Xúquer: Rius de Vida” es realitzarà el dilluns 10 de abril de 2023

Del dilluns 17 d’abril de 2023 fins el dilluns 24 d’abril de 2023 els seleccionats hauran d’enviar la DOCUMNETACIÓ i JUSTIFICANT DE PAGAMENT DE LA FIANÇA que els serà sol·licitat a la següent direcció: expediciocavanilles@gmail.com 

En cas que algun dels seleccionats renuncie a la seua plaça o no realitze el pagament de la fiança per a guardar la seua plaça aquesta serà oferida a la següent persona en llista d'espera.  

En aqueix cas, del dilluns 1 de maig de 2023 al dilluns 8 de maig de 2023, termini d'enviament per als joves de la llista d'espera per a enviar la DOCUMENTACIÓ i el JUSTIFICANT DE PAGAMENT DE LA FIANÇA que els serà sol·licitada a la següent adreça: expediciocavanilles@gmail.com 

Carta o Vídeo de motivació

A la carta o vídeo de motivació hauràs d'exposar les principals raons que et motiven a participar en Expedició Cavanilles.  

L'objectiu de la carta o vídeo de motivació és que pugues expressar per què vols formar part d'Expedició Cavanilles. En aquest sentit, respondre a preguntes com aquestes et pot servir d'utilitat: 

 • Què et mou a participar en Expedició Cavanilles? 

 • Què esperes d'Expedició Cavanilles? 

 • Per què creus que Expedició Cavanilles és important? 

 • Què creu que aportaràs a l’Expedició? 

 • T’atreviries a organitzar un taller creatiu (exposició temàtica, taller artístic o manualitat, activitat esportiva, dinàmica de grup... ) relacionat amb un dels nostres 3 principis (CONSCIÈNCIA, DIFUSIÓ I LLENGUA) i realitzar-lo junt amb els teus companys/es d’Expedició? En què consistiria? Quin seria el seu propòsit? 

A) La carta haurà de complir els següents requisits obligatoris: 

 • Extensió: màxim 500 paraules  

 • Idioma: Valencià 

 • Format: PDF 

 • Nom de l’arxiu: Cognoms + Nom + Carta 

B) El vídeo haurà de presentar-se obligatòriament de la següent manera: 

 • Duració: màxim 3 minuts 

 • Idioma: Valencià 

 • Format: Pujar en privat a YouTube i enviar enllaç 

L’enllaç s’enviarà copiant-lo a un document PDF que s’annexarà al formulari d’inscripció. 

 • Nom de l’arxiu: Cognoms + Nom + Vídeo 

L'elecció d'un format o altre no es considerarà criteri de selecció. Eres lliure d'escollir el mitjà d'expressió que et resulte més còmode! 

ATENCIÓ! Els projectes que no complisquen amb els requisits indicats seran directament descartats, no s'avaluaran ni es tindran en compte en la selecció de participants. 

Breu entrevista online

Com a últim pas, d’entre les millors cartes i vídeos de motivació es convidarà a diversos aspirants a realitzar una breu entrevista online a través de Google Meet.

L'objectiu d'aquesta entrevista és conéixer millor la vostra motivació i il·lusió per participar en Expedició Cavanilles.

bottom of page