top of page

Procés de selecció

Al procés de selecció valorem la motivació dels i les aspirants i l'originalitat de les propostes amb el propòsit de generar un entorn divers en quant a gent i perspectives.

El procés de selecció requerirà l'entrega d'una carta o vídeo de motivació i la realització d'una breu entrevista online.

A més a més, per poder participar és obligatori omplir el formulari d'inscripció disponible a continuació.

Inscripció en el procés de selecció

El procés de selecció s'iniciarà amb l'emplenament del següent formulari d'inscripció.

Carta o Vídeo de motivació

A la carta o vídeo de motivació hauràs d'exposar les principals raons que et motiven a participar en Expedició Cavanilles.  

L'objectiu de la carta o vídeo de motivació és que pugues expressar per què vols formar part d'Expedició Cavanilles. En aquest sentit, respondre a preguntes com aquestes et pot servir d'utilitat: 

 • Què et mou a participar en Expedició Cavanilles? 

 • Què esperes d'Expedició Cavanilles? 

 • Per què creus que Expedició Cavanilles és important? 

 • Què creu que aportaràs a l’Expedició? 

 • T’atreviries a organitzar un taller creatiu (exposició temàtica, taller artístic o manualitat, activitat esportiva, dinàmica de grup... ) relacionat amb un dels nostres 3 principis (CONSCIÈNCIA, DIFUSIÓ I LLENGUA) i realitzar-lo junt amb els teus companys/es d’Expedició? En què consistiria? Quin seria el seu propòsit? 

A) La carta haurà de complir els següents requisits obligatoris: 

 • Extensió: màxim 500 paraules  

 • Idioma: Valencià 

 • Format: PDF 

 • Nom de l’arxiu: Cognoms + Nom + Carta 

B) El vídeo haurà de presentar-se obligatòriament de la següent manera: 

 • Duració: màxim 3 minuts 

 • Idioma: Valencià 

 • Format: Pujar en privat a YouTube i enviar enllaç 

L’enllaç s’enviarà copiant-lo a un document PDF que s’annexarà al formulari d’inscripció. 

 • Nom de l’arxiu: Cognoms + Nom + Vídeo 

L'elecció d'un format o altre no es considerarà criteri de selecció. Eres lliure d'escollir el mitjà d'expressió que et resulte més còmode! 

ATENCIÓ! Els projectes que no complisquen amb els requisits indicats seran directament descartats, no s'avaluaran ni es tindran en compte en la selecció de participants. 

Breu entrevista online

Com a últim pas, d’entre les millors cartes i vídeos de motivació es convidarà a diversos aspirants a realitzar una breu entrevista online a través de Google Meet.

L'objectiu d'aquesta entrevista és conéixer millor la vostra motivació i il·lusió per participar en Expedició Cavanilles.

bottom of page