top of page

Calendari

El procés de selecció ja està obert! 

Ja pots omplir el formulari d’inscripció, així com annexar la carta o vídeo de motivació al formulari mateix. 

Aquest formulari estarà disponible fins a les 23:59 hores del diumenge 21 de gener de 2024. 

A partir d’aquest moment quedarà tancada la primera fase del procés de selecció i s’iniciarà la segona fase, la realització de les entrevistes online.

La publicació del llistat de persones convidades a realitzar l’entrevista online amb data i hora es realitzarà el divendres 26 de gener de 2024

Les entrevistes es realitzaran els caps de setmana del divendres 2 al diumenge 4 de febrer de 2024 i del divendres 9 al diumenge 11 de febrer de 2024. 

La resolució dels 50 joves seleccionats per participar a l’Expedició La Serrania del Túria, el corrent de la muntanya es realitzarà el dimecres 21 de febrer de 2024

Del dilluns 26 de febrer de 2024 fins el diumenge 10 de març de 2024 els seleccionats hauran d’enviar la DOCUMENTACIÓ i JUSTIFICANT DE PAGAMENT DE LA MATRÍCULA DE PARTICIPACIÓ que els serà sol·licitat a la següent direcció: expediciocavanilles@gmail.com 

En cas que algun dels seleccionats renuncie a la seua plaça o no realitze el pagament de la matrícula de participació per a guardar la seua plaça aquesta serà oferida a la següent persona en llista d'espera.  

En aqueix cas, del dilluns 11 de març de 2024 al diumenge 17 de març de 2024 serà el termini d'enviament per als joves de la llista d'espera per a enviar la DOCUMENTACIÓ i el JUSTIFICANT DE PAGAMENT DE LA MATRÍCULA DE PARTICIPACIÓ que els serà sol·licitada a la següent adreça: expediciocavanilles@gmail.com 

Procés de selecció
de nous expedicionaris

Al procés de selecció valorem la motivació dels i les aspirants i l'originalitat de les propostes amb el propòsit de generar un entorn divers en quant a gent i perspectives.

El procés de selecció requerirà l'entrega d'una carta o vídeo de motivació i la realització d'una breu entrevista online.

A més a més, per poder participar és obligatori omplir el formulari d'inscripció disponible a continuació.

Inscripció en el procés de selecció

El procés de selecció s'iniciarà amb l'emplenament del següent formulari d'inscripció, en el qual també hauràs d’adjuntar la carta o vídeo de motivació..

Carta o Vídeo de motivació

A la carta o vídeo de motivació hauràs d'exposar les principals raons que et motiven a participar en Expedició Cavanilles.  

L'objectiu de la carta o vídeo de motivació és que pugues expressar per què vols formar part d'Expedició Cavanilles. En aquest sentit, respondre a preguntes com aquestes et pot servir d'utilitat: 

 • ​Quines són les teues aficions? 

 • Perteneixes a algun moviment juvenil i/o agrupació social? Com participes?

 • Què et mou a participar en Expedició Cavanilles? 

 • Què esperes d'Expedició Cavanilles? 

 • Per què creus que Expedició Cavanilles és important? 

 • Què creu que aportaràs a l’Expedició? 

 • T’atreviries a organitzar un taller creatiu (exposició temàtica, taller artístic o manualitat, activitat esportiva, dinàmica de grup... ) relacionat amb un dels nostres 3 principis (CONSCIÈNCIA, DIFUSIÓ I EMPRENEDORIA) i realitzar-lo junt amb els teus companys/es d’Expedició?

  • En aquest cas, conta’ns en què consistiria, quin seria el seu propòsit i com el realitzaries.

A) La carta haurà de complir els següents requisits obligatoris: 

 • Extensió: màxim 3 pàgines  

 • Idioma: Valencià o Castellà

 • Format: PDF 

 • Nom de l’arxiu: Carta + Nom + Cognoms

 

Criteris de correcció:

 • Contingut 20 %

Descripció personal (inquietuds, aficions, participació en activitats esportives, juvenils, musicals, solidàries, etc.).

 • Motivació 40%

Motius i expectatives de participar en Expedició Juvenil Cavanilles.

 • Compromís 25 %

Aportació personal a l’expedició (valors, actituds, taller creatiu, etc.).

 • Redacció 15 %

Estructura i desenvolupament de la carta. 

La presència d’errors gramaticals i ortogràfics es valorarà negativament, podent baixar la nota fins a un 15%. Cada errada penalitzarà 0’1 punts.

B) El vídeo haurà de presentar-se obligatòriament de la següent manera: 

 • Duració: màxim 3 minuts 

 • Idioma: Valencià o Castellà

 • Format: Pujar en privat a YouTube i enviar l'enllaç.

  • ​L’enllaç s’enviarà copiant-lo a un document PDF que s’annexarà al formulari d’inscripció. 

 • Nom de l’arxiu: Vídeo + Nom + Cognoms

Criteris de correcció:

 • Contingut 20 %

Descripció personal (inquietuds, aficions, participació en activitats esportives, juvenils, musicals, solidàries, etc.).

 • Motivació 40%

Motius i expectatives de participar en Expedició Juvenil Cavanilles.

 • Compromís 25 %

Aportació personal a l’expedició (valors, actituds, taller creatiu, etc.).

 • Expressió 15 %

Estructura i desenvolupament del vídeo. Es valorarà positivament la fluïdesa  i naturalitat del discurs, així com la riquesa i varietat lèxica.

L'elecció d'un format o altre no es considerarà criteri de selecció. Eres lliure d'escollir el mitjà d'expressió que et resulte més còmode! 

ATENCIÓ! Els projectes que no complisquen amb els requisits indicats seran directament descartats, no s'avaluaran ni es tindran en compte en la selecció de participants. 

Breu entrevista online

Com a últim pas, d’entre les millors cartes i vídeos de motivació es convidarà a diversos aspirants a realitzar una breu entrevista online a través de Google Meet.

L'objectiu d'aquesta entrevista és conéixer millor la vostra motivació i il·lusió per participar en Expedició Cavanilles.

Procés de selecció d'expedicionaris de l'anterior edició

Com a novetat, en aquesta segona edició s’estrenen els Premis Simón de Rojas.

 

Aquests premis permetran a 4 expedicionaris de l’anterior edició viure una nova aventura al medi rural de la Comunitat Valenciana.

Inscripció als Premis Simón de Rojas

Accedeix al formulari d'inscripció del Premis Simon de Rojas. Tens fins el 21 de gener de 2024 per enviar la teua obra!

I Edició Premis Simón de Rojas

Simón de Rojas Clemente y Rubio, botànic i agrònom nascut a Titaguas. Aquest il·lustrat valencià va ser deixeble de Cavanilles; va estudiar les espècies botàniques de França, Anglaterra, Granada i va escriure una Història civil, natural i eclesiàstica de Titaguas. Simón de Rojas va arribar a ser diputat a Corts per València. Tot un exemple de la Il·lustració valenciana.

Podran participar en els I Premis Simón de Rojas exclusivament els expedicionaris que hagen participat en l’expedició 2023 Sellent i Xúquer, rius de vida. Per a participar en el concurs cada expedicionari podrà enviar un treball a una de les dues modalitats

 

Les creacions d’ambdues categories hauran d’estar basades en les experiències,

emocions i/o paisatges viscudes durant l’expedició 2023 Sellent i Xúquer, rius de vida.

 

Les dos categories que constitueixen els Premis Simón de Rojas són:

 

1. Literària: Observació

Després d’haver recorregut cada racó de la Vall del Xúquer, ara és el moment de redactar les teues pròpies observacions com a deixeble del nostre il·lustre botànic A. J. Cavanilles i continuar així la seua obra 230 anys després.

 

Així doncs, en aquesta categoria has de relatar a mode d’observació les teues vivències acadèmiques, socials i personals (paisatge i patrimoni visitats, ensenyances apreses, valors i actituds adquirits, sentiments i emocions viscuts) en l’estil que millor s’adeque a la teua proposta literària (narrativa, lírica o dramàtica).

 

Format:

 • Extensió: màxim 5 pàgines (portada no inclosa)

 • Idioma: Valencià o Castellà

 • Format: PDF

 • Font de la lletra: Times New Roman, grandària 12

 • Interlineat: 1,5

 • No s’accepten annexes.

 • A la creació literària no està permesa la inclusió del nom del participant o qualsevol dada que l’identifique com a autor de la mateixa. 

 

Per garantir l’anonimat, a cadascuna de les obres literàries se’ls assignarà un número que es farà arribar al candidat per correu electrònic una vegada enviat el formulari de participació.

La creació literària s’enviarà com a document adjunt en el formulari de participació.

 

Criteris de correcció:

 • Contingut 50 %

Descripció del paisatge i patrimoni observats, els valors i les actituds adquirides, i els sentiments i emocions viscudes.

 • Originalitat 30%

Originalitat de l’argument i estil de la redacció.

 • Redacció 10%

Estructura i desenvolupament de l’obra literària. La presència d’errors gramaticals i ortogràfics es valorarà negativament, podent baixar la nota fins a un 10%. Cada errada penalitzarà 0’1 punts.

 • Ajustament al tema 10 %

Correspondència i tractament del tema proposat.


 

2. Artística: Il·lustració

Després d’haver recorregut cada racó de la Vall del Xúquer, ara és el moment de plasmar les teues impressions i il·lustrar, com va fer A.J. Cavanilles fa 230 anys, els impressionants paisatges i flora que vas descobrir durant la passada expedició.

 

Així doncs, en aquesta categoria has d'il·lustrar la teua experiència i vivències acadèmiques, socials i personals (paisatge i patrimoni visitats, ensenyances apreses, valors i actituds adquirits, sentiments i emocions viscuts) en l’estil que millor s’adeque a la teua proposta artística (il·lustració, gravat, cómic, etc.)

Format:

 • Físic, dins d’un sobre de grandària adequada al format de l’obra. Per a rebre la direcció a la que has d’enviar el teu treball, envia’ns un correu a expediciocavanilles@gmail.com.

 • A més, hauràs de emplenar el formulari de participació on hauràs d’adjuntar una imatge de bona qualitat de la teua obra. 

 • Grandària: Mínim DIN A4 (29’7 x 21 cm), màxim DIN A3 (42 x 30 cm).

 • Tècnica: Qualsevol tècnica adecuada per a treballar sobre paper (grafit, bolígraf, llàpis de colors, aquarel·la, tinta xinesa o pintura acrílica).

 • La proposta ha de ser acompanyada d’un text explicatiu (Times New Roman, grandària 12) on es justifique el procés de creació de l’obra i el concepte de la mateixa. Aquest text tindrà una extensió màxima de dos pàgines.

 • El nom del participant o qualsevol dada que l’identifique no pot aparéixer en cap lloc de l’obra. Haurà de ser enviat dins d’un sobre tancat junt a l’obra i el text explicatiu.

 

Criteris de correcció:

 • Execució 40%

  • Es refereix a l'aspecte visual del treball. Es valora el resultat, la qualitat i l'estètica d'este.

 • Originalitat 30%

  • Es valorarà un punt de vista nou, tant de la tècnica com del contingut.

 • Ajustament al tema 15 %

  • Es valorarà que es veja una relació directa amb la temàtica plantejada en les bases del concurs, és a dir, la seua experiència en la primera edició d'Expedició Cavanilles: Sellent i Xúquer, rius de vida.

 • Explicació i discurs 15 %

  • El text explicatiu ha d'aclarir el per què del treball i el significat que té. Es valorarà la claredat en l'explicació i la coherència d'esta.

 

ATENCIÓ! Els projectes que no complisquen amb els requisits indicats seran directament descartats, no s'avaluaran ni es tindran en compte en la selecció de participants. 

 

Tots els treballs et sotmetran a la votació per un jurat aliè a l’organització d’Expedició

Cavanilles per evitar cap tipus d’arbitrarietat.

 

El jurat dels premis Simón de Rojas estarà integrat per:

 • Vicente Ripoll Gimeno - Director General de l’Institut Valencià de la Joventut

 • Vicente G. Polo Burriel - President de la Mancomunitat La Serrania

 • Albert Vicent Moreno - Cap de la Unitat de Projecció Social d’À Punt Mèdia

La resolució dels Premis Simón de Rojas es farà pública el dimecres 21 de febrer.

El lliurament de premis tindrà lloc al llarg de la II edició d’Expedició Juvenil Cavanilles

La Serrania del Túria, el corrent de la muntanya.

bottom of page