top of page

Transparència

La   Junta   de   Govern   de   la   Diputació   de   València,   en   sessió   ordinària celebrada   el   19   de desembre   de   2023,   va   aprovar   l'acord   de   concessió   de subvencions de la convocatòria destinada a entitats sense ànim de lucre per a finançar projectes  de  dinamització  socioeconòmica  a  desenvolupar  en  municipis  rurals  o  en risc de despoblació. En aquest acord es concedeix una subvenció d'import de 24.000€ a l'associació Expedició Juvenil Cavanilles per a la realització del programa acadèmic rural "Cavanilles Explora GR-37: La Serrania del Túria", que tindrà lloc de l'1 al 7 d'abril de 2024 a la Serrania.


Butlletí Oficial de la Província de València. (15/01/2024). Anunci de la Diputació Provincial de València sobre concessió de subvencions destinades al finançament de projectes de dinamització socioeconòmica a desenvolupar en municipis rurals o en risc de despoblació, dirigida a entitats sense ànim de lucre. Núm. registre: 2024/00156.

Enllaç: https://bop.dival.es/bop/downloads?anuncioNumReg=2024/00156&lang=va

image006.png
bottom of page