top of page

Terminis i condicions bàsiques

Per poder participar són requisits indispensables:

  • Ser resident a la Comunitat Valenciana

  • Tindre entre 15 i 17 anys en el moment de l'expedició

  • Tindre un compromís real amb el programa

Procés de selecció

En la pròxima edició d'Expedició Cavanilles odran participar un màxim de 50 joves.

 

Per aquest motiu es realitzarà un procés de selecció que constarà d'una carta o vídeo de motivació i una breu entrevista online. 

 

Al procés de selecció es valorarà la motivació dels i les aspirants i l'originalitat de les propostes amb l'objectiu de generar un entorn divers en quant a gent i perspectives.

 

Amb el ferm compromís de fer d’Expedició Juvenil Cavanilles un programa acadèmic i cultural accessible per a tots els joves i garantir així la plena inclusió social, 4 places estaran reservades per a joves membres de centres d’acolliment residencial, que en cas de no ser cobertes passarien al grup general.

 

A més a més, 4 places quedaran reservades a expedicionaris de l’anterior edició, a les quals podran optar a través del concurs Premis Simón de Rojas.

Estigues atent a les nostres xarxes per a més informació!

1689337814250.jpg

Participació gratuïta

Les despeses de transport, activitats, assegurances, manutenció en règim de pensió completa i allotjament generats pels expedicionaris en el programa Expedició Juvenil Cavanilles des de la seua incorporació fins la finalització de l’expedició estan cobertes per l’organització.

 

Per tant, la participació és gratuïta, ja que es tracta d’una beca d’estudis gràcies al suport de diversos col·laboradors.

 

Com a testimoni del compromís real amb el programa i garantir que l'expedicionari assistirà i participarà en l’expedició, així com per a cobrir possibles desperfectes causats en el transcuts de l'aventura, no obstant, els 40 joves seleccionats hauran de realitzar l'abonament de 50€ a Expedició Juvenil Cavanilles en concepte de matrícula de participació.

bottom of page