top of page
image006.png

Finança

GR - 37: LA SERRANIA DEL TÚRIA

“Perseguim la felicitat, i el medi rural respon a la nostra recerca”. 

Amb aquesta cita vos convidem amb il·lusió a participar en l’edició especial de Cavanilles Explora que es realitzarà de l’1 al 7 d’abril de 2024 i en la qual recorrerem gratuïtament i amb un total de 40 joves de 15 a 17 anys el GR 37: La Serrania del Túria.

Aquest sender de gran recorregut transcorre pels municipis de La Yesa, Alpuente, Titaguas i Aras de los Olmos. Un territori rural amb jaciments de dinosaures, pintures rupestres, observatoris astronòmics, llogarets, castell i museus etnològics, folklore i terra natal del botànic il·lustrat Simón de Rojas. Tot un tresor del medi rural de la Comunitat Valenciana.

Procés d'inscripció

Per participar en aquesta nova aventura d’Expedició Juvenil Cavanilles has de seguir els següents passos abans del 31 de gener de 2024:

 

 1. Escriu una carta o vídeo de motivació en què exposes les principals raons que et motiven a participar en Cavanilles Explora.

 2. Redacta una observació rural, és a dir, una experiència senderista i/o cultural que hages viscut a un municipi en risc de despoblació de la Comunitat Valenciana.

 3. Ompli amb les teues dades el formulari d’inscripció i annexa la teua carta/vídeo de motivació i observació rural.

Terminis i condicions bàsiques

Per poder participar són requisits indispensables:

 • Ser resident a la Comunitat Valenciana

 • Tindre entre 15 i 17 anys en el moment de l'expedició

 • Tindre un compromís real amb el programa

Calendari

 • Inscripcions: Fins el 31 de gener de 2024 a les 23:59.

 • Resolució de la selecció: 14 de febrer de 2024.

ITINERARI

Descobreix totes les parades i activitats que farem al llarg dels 7 dies d'expedició!

Participació gratuïta

Les despeses de transport, activitats, assegurances, manutenció en règim de pensió completa i allotjament generats pels expedicionaris en el programa Expedició Juvenil Cavanilles des de la seua incorporació fins la finalització de l’expedició estan cobertes per l’organització. 

Per tant, la participació és gratuïta, ja que es tracta d’una beca d’estudis gràcies al patrocini de l’Àrea de Desenvolupament Rural i Despoblació de la Diputació de València, així com el suport de diversos col·laboradors. 

Com a testimoni del compromís real amb el programa i garantir que l'expedicionari assistirà i participarà en l’expedició, així com per a cobrir possibles desperfectes causats en el transcuts de l'aventura, no obstant, els 40 joves seleccionats hauran de realitzar l'abonament de 50€ a Expedició Juvenil Cavanilles en concepte de matrícula de participació.

Calendari

El procés de selecció ja està obert! 

Ja pots omplir el formulari d’inscripció, així com annexar la carta o vídeo de motivació i l’observació rural al formulari mateix. 

Aquest formulari estarà disponible fins a les 23:59 hores del dimecres 31 de gener de 2024. 

 

La resolució dels 40 joves seleccionats per participar a l’edició Cavanilles Explora GR 37: La Serrania del Túria es realitzarà el dimecres 14 de febrer de 2024. 

Del divendres 16 de febrer de 2024 fins el diumenge 25 de febrer de 2024 els seleccionats hauran d’enviar la DOCUMENTACIÓ i JUSTIFICANT DE PAGAMENT DE LA MATRÍCULA DE PARTICIPACIÓ que els serà sol·licitat a la següent direcció: expediciocavanilles@gmail.com 

En cas que algun dels seleccionats renuncie a la seua plaça o no realitze el pagament de la matrícula de participació per a guardar la seua plaça aquesta serà oferida a la següent persona en llista d'espera.  

En aqueix cas, del dilluns 26 de febrer de 2024 al diumenge 3 de març de 2024 serà el termini d'enviament per als joves de la llista d'espera per a enviar la DOCUMENTACIÓ i el JUSTIFICANT DE PAGAMENT DE LA MATRÍCULA DE PARTICIPACIÓ que els serà sol·licitada a la següent adreça: expediciocavanilles@gmail.com

Procés d'inscripció

Per participar en aquesta nova aventura d’Expedició Juvenil Cavanilles has de seguir els següents passos:

 

 1. Escriu una carta o grava un vídeo de motivació en què exposes les principals raons que et motiven a participar en Cavanilles Explora.

 2. Redacta una observació rural, és a dir, una experiència senderista i/o cultural que hages viscut a un municipi en risc de depoblació de la Comunitat Valenciana.

 3. Ompli amb les teues dades el formulari d’inscripció i annexa la teua carta/vídeo de motivació i observació rural.

Per preparar la teua candidatura de selecció has de tindre en compte els següents requisits:

Carta o Vídeo de motivació

A la carta o vídeo de motivació hauràs d'exposar les principals raons que et motiven a participar en Cavanilles Explora.  

L'objectiu de la carta o vídeo de motivació és que pugues expressar per què vols formar part de Cavanilles Explora. En aquest sentit, respondre a preguntes com aquestes et pot servir d'utilitat: 

 • ​Quines són les teues aficions? 

 • Perteneixes a algun moviment juvenil i/o agrupació social? Com participes?

 • Què et mou a participar en Cavanilles Explora? 

 • Què esperes de Cavanilles Explora? 

 • Per què creus que Cavanilles Explora és important? 

 • Què creu que aportaràs a l’expedició? 

 

A) La carta haurà de complir els següents requisits obligatoris: 

 • Extensió: màxim 3 pàgines  

 • Idioma: Valencià o Castellà

 • Format: PDF 

 • Nom de l’arxiu: Carta + Nom + Cognoms

 

Criteris de correcció:

 • Contingut 20 %

Descripció personal (inquietuds, aficions, participació en activitats esportives, juvenils, musicals, solidàries, etc.).

 • Motivació 40%

Motius i expectatives de participar en Cavanilles Explora.

 • Compromís 25 %

Aportació personal a l’expedició (valors, actituds, habilitats, etc.).

 • Redacció 15 %

Estructura i desenvolupament de la carta. 

La presència d’errors gramaticals i ortogràfics es valorarà negativament, podent baixar la nota fins a un 15%. Cada errada penalitzarà 0’1 punts.

 

B) El vídeo haurà de presentar-se obligatòriament de la següent manera: 

 • Duració: màxim 3 minuts 

 • Idioma: Valencià o Castellà

 • Format: Pujar en privat a YouTube i enviar l'enllaç.

  • ​L’enllaç s’enviarà copiant-lo a un document PDF que s’annexarà al formulari d’inscripció. 

 • Nom de l’arxiu: Vídeo + Nom + Cognoms

Criteris de correcció:

 • Contingut 20 %

Descripció personal (inquietuds, aficions, participació en activitats esportives, juvenils, musicals, solidàries, etc.).

 • Motivació 40%

Motius i expectatives de participar en Cavanilles Explora.

 • Compromís 25 %

Aportació personal a l’expedició (valors, actituds, habilitats, etc.).

 • Expressió 15 %

Estructura i desenvolupament del vídeo. Es valorarà positivament la fluïdesa  i naturalitat del discurs, així com la riquesa i varietat lèxica.

L'elecció d'un format o altre no es considerarà criteri de selecció. Eres lliure d'escollir el mitjà d'expressió que et resulte més còmode! 

ATENCIÓ! Els projectes que no complisquen amb els requisits indicats seran directament descartats, no s'avaluaran ni es tindran en compte en la selecció de participants. 

Observació rural

Durant el nostre recorregut per l’Alt Túria, visitarem Titaguas, poble natal del botànic, agrònom i orientalista Simón de Rojas Clemente y Rubio. Aquest personatge exemplar de la Il·lustració valenciana va ser deixeble de Cavanilles i va escriure diversos estudis de ciències naturals.

Així doncs, ara és el teu torn d’escriure una observació rural en què descrigues una experiència viscuda a un municipi en risc de despoblació de la Comunitat Valenciana.

Com a font d’inspiració, pots relatar:

 • Paisatge recorregut i natura observada durant una caminada.

 • Patrimoni cultural visitat al municipi.

 • Emocions generades.

 • Actituds i valors adquirits.

 • Dades, fets i curiositats del patrimoni natural, social i cultural apresos.

A més a més, et pot ajudar a redactar la teua observació rural la lectura de les diverses cròniques escrites pels expedicionaris de la I edició d’Expedició Juvenil Cavanilles: https://www.expediciocavanilles.com/croniques23

També et pot suggerir idees la lectura de les cròniques escrites per l’organització sobre les diferents eixides Cavanilles Explora anteriors: https://www.expediciocavanilles.com/noticies

L’observació haurà de complir els següents requisits obligatoris: 

 • Contingut: Patrimoni natural, social i/o cultural d’un municipi en risc de depoblació de la Comunitat Valenciana.

 

Pots consultar el llistat de municipis en risc de despoblació a l’annex II.1. (pàgina 63) de l’informe sobre el medi rural del Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana.

 • Estil: narratiu, líric o dramàtic 

 • ​Extensió: màxim 3 pàgines

 • Font de la lletra: Times New Roman, grandària 12

 • Interlineat: 1,5

 • No s’accepten annexes.

 • Idioma: Valencià o Castellà

 • Format: PDF 

 • Nom de l’arxiu: Observació + Nom + Cognoms

 

Criteris de correcció:

 

 • Contingut 50 %

Descripció i explicació del paisatge observat; patrimoni visitat; dades, fets i curiositats apresos; actituds i valors adquirits;  sentiments i emocions viscudes.

 • Originalitat 30%

Originalitat de l’argument i estil de la redacció.

 • Redacció 10%

Estructura i desenvolupament de l’obra literària. La presència d’errors gramaticals i ortogràfics es valorarà negativament, podent baixar la nota fins a un 10%. Cada errada penalitzarà 0’1 punts.

 • Ajustament al tema 10 %

Correspondència i tractament del tema proposat.

 

ATENCIÓ! Els projectes que no complisquen amb els requisits indicats seran directament descartats, no s'avaluaran ni es tindran en compte en la selecció de participants.

bottom of page