top of page

Publicat el llistat de preseleccionats per a participar en Expedició Cavanilles.

12/3/23

Després d'avaluar les cartes i vídeos de motivació, l'equip d'Expedició Cavanilles ha publicat un llistat amb els 71 joves convidats a realitzar una breu entrevista online.

Els 71 joves amb les millors cartes i vídeos de motivació passaran a la segon fas del procés de sel·lecció que consistirà en una breu entrevista personal.bottom of page